Vefatının 431. yıldönümünde Mimar Koca Sinan Üstâdımızı Anma Töreninde Buluştuk

İsmini büyük bir onur ve gururla Derneğimize vermiş olduğumuz Mimar Koca Sinan, vefatının 431. sene-i devriyesinde mezarı başında geniş bir kalabalık eşliğinde anıldı. Mimar Sinan Mühendisler Birliği’nin paydaşlarından olduğu törene İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü ve aynı zamanda Mimar Sinan Mühendisler Birliği Genel Başkanı Kemal Kaptaner, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demet Binan, Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı, emektar mimarlardan Cengiz Bektaş ve Doğan Tekeli’nin yanı sıra mimarlık öğrencileri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mimar Sinan’ın ruhu için dualar edilmesinin akabinde katılımcılar sırayla Mimar Koca Sinan için düşüncelerini dile getirdi. Törende kısa bir konuşma yapan Genel Başkanımız Kemal Kaptaner, katılımcılara teşekkür ederek Mehmet Akif Ersoy’un;  “Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?
Onu en çolpa herifler de, emin ol becerir.
Sâde, sen gösteriver “İşte budur kubbe” diye,
İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.
Ama, “Gel kaldıralım” dendi mi, heyhat o zaman,
Bir Süleyman daha lâzım, bir de Sinan” beyitlerini okudu. 400’den fazla eser inşa eden Mimar Koca Sinan’ın yaşamı süresince ‘yapmak’tan yana olmasının önemine değinen Kaptaner, törende hazır bulunan mimarlık öğrencilerine de derslerinde başarılar diledi. Konuşmaların ardından Kanunî Sultan Süleyman’ın türbesindeki ziyaret ve Süleymaniye Camii’nde yapılan kısa bir gezinin ardından tören son buldu.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mimar Sinan Mühendisler Birliği olarak Mimar Koca Sinan için hazırlamış olduğumuz anma töreni metnini saygılarımızla bilgilerinize sunarız.


“Kıymetli hazîrun,

Kayseri’den İstanbul’a, Mekke’den Vişegrad’a kadar geniş bir coğrafyada inşa ettiği yüzlerce muhteşem eseriyle hâlâ yaşamakta ve biz mirasçılarına seslenmekte olan Mimar Koca Sinan, mütevazı bir kasabada gayrimüslim bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Yeryüzünde belki de hiçbir mimara nasip olmayacak sayı ve nitelikte eserler üretmeyi başarmış, mesleğini büyük bir aşk ve heyecanla icra edebilmiş, ait olduğu toplumun değerlerinin idrak ve bilincini taşıyarak her daim yenilik peşinde koşabilmiş, imza ve mühürlerinde “Değersiz ve muhtaç kul, Hassa Mimarlarının Başı” anlamına gelen “El Fakir-ül Hakir, Ser Mimaran-ı Hassa” mahlasını kullanarak her daim mütevazı olmayı başarabilmiş ve içinde bulunduğu tabiata saygı duyarak Mimarbaşılık yaptığı 50 yıl boyunca dünyayı güzelleştirme çabası peşine düşmüş Mimar Koca Sinan, Türk-İslam Mimarlık Tarihine ismini altın harflerle nakşetmiştir. Günümüz mimarlık ve mühendislik camialarındaki
sağduyulu kesimlere ulaşma amacıyla 2007 yılında yola çıkan Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği olarak bizler de Mimar Sinan’ın güzel ismini Derneğimizde büyük bir onur ve gururla taşımaktayız.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un;
“Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?
Onu en çolpa herifler de, emin ol becerir.
Sâde, sen gösteriver “İşte budur kubbe” diye,
İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.
Ama, “Gel kaldıralım” dendi mi, heyhat o zaman,
Bir Süleyman daha lâzım, bir de Sinan”
beyitlerinde belirttiği gibi, dünyayı üreterek tezyin eden ve “yıkmaktan” değil, hep “yapmaktan” yana tavır alan derin bir anlayışa sahip müstesna bir şahsiyet için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Vefat etmeden hemen önce şair dostu Sâî Mustafa Çelebi’ye yazdırdığı tezkerelerin bir bölümünde; “Dünya durdukça, eserlerimi gören akl-ı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini gözönünde bulundurarak onlara insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım, inşallah” diyerek bizlerden umduğu beklentilerini dile getiren Sinan Ustaya duyduğumuz minnet ve şükran hislerini kelimelere dökerken büyük bir acziyet içerisinde olduğumuzu sizlerle paylaşmak isteriz.

“Odur şimdi zamâne feylesûfu,
Binâ ahvâlinin keskin süyûfu,
Kamu üstâdın oldur rehnümûnu,
Ki kûh-i deşt ânın olmuş zebûnu,
Geçer hükmü ânın ka’r-ı zemîne,
Ki her sözü değer dürr-i semîne,
Âna vermiş Hüdâsı çok kerâmat,
Komuş sadrında ânın özge hâlât,
Aristolar göreydi ol ferîdi,
Olalardı ânın candan müridi”

Devrin en önemli şairlerinden Eyyûbî’nin, Kanuni Sultan Süleyman’ın ağzından Mimar Sinan için nakşettiği bu beyitlerde Mimar Sinan’ın zamanın filozofu ve yapı işlerinin keskin kılıcı olduğundan dem vurulup bütün ustaların rehberi olduğu, dağların ve çöllerin onun önünde aciz kaldığı ifade edilmektedir. İnşa etmiş olduğu su yapılarıyla yerin derinliklerine de hükmedebilmiş Mimar Sinan’ın sözlerinin inciden bile pahalı olduğu ve Allah’ın ona birçok keramet nasip ettiği belirtilen, ayrıca “Aristo görseydi onun müridi olurdu” denilerek yüceltilen büyük ustanın bütün kesimler tarafından büyük beğeni ve ilgiyle karşılandığı yadsınamaz bir gerçektir. Kayseri’nin ücra bir kasabasında mütevazı bir ailenin çocuğu olarak başlayan yaşam serüveninde Osmanlı Devleti’nin en önemli makamlarına kadar yükselerek memleketin her köşesine taşlarla nakşettiği şiirlerle, yüzyıllar sonrasında bile hâlâ bizlere ilham olan Mimar Koca Sinan üstâdımızı, vefatının 431. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Önemini her geçen gün daha da idrak ettiğimiz değerli mirasına sahip çıkacağımızın sözünü vererek, konuşmamızı, Sâî
Mustafa Çelebi’nin Mimar Sinan için kaleme aldığı mezartaşındaki kitâbenin son beyti ile taçlandırmak istiyoruz;

“Geçti bu demde cihandan, Pir-î Mimarân Sinan”

Kemal KAPTANER
Genel Başkan
Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği


[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Dr. Cevat Özarpa, Konya Temsilciliğimiz ile kahvaltı programında buluştu

Konya İl Temsilciliğimiz tarafından kadın mimar ve mühendislerimizin tanışmasını, kaynaşmasını ve gelecek projeler hakkında fikir alışverişi yapmalarını amaç edinen kahvaltı programı 23 Mart Cumartesi günü yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kahvaltıya katılan mimar ve mühendislerimiz çalıştıkları alanlar üzerine sektörlerin sorunları ve bunların çözümlerinde kadınların rolleri üzerine istişare yaptılar.

Alanında başarılı mimar ve mühendislerin yanı sıra, KYK ile ortak yürüttüğümüz Mühendishane programında yer alan öğrencilerinin de katıldığı programda kahvaltı sonra kürsüye çıkan Dr. Cevat Özarpa da “Kişisel Hayat Planı” konulu semineri ile bütün mimar, mühendis ve öğrenci arkadaşlarımıza her birine fazlasıyla faydalı olacak bir sunum gerçekleştirdi.

Sayın Dr. Cevat Özarpa sunumunda, hayat planlarını yaparken her birimizi etkileyen kişisel ve çevresel faktörlerden bahsetti.

Olumlu ve olumsuz yanlardan, hayat hedefi belirlemenin öneminden, hayat hedeflerini gerçekleştirirken zamanın ve düşünce yapısının öneminden de bahseden Dr. Cevat Özarpa, hem mimar ve mühendislerimiz hem de öğrenci arkadaşlarımız tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.

“Yerli Üret Yerli Tüket” Seferberliği Kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde ‘Yerlileşme Buluşması’ Gerçekleştirildi

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Kütahya İl Temsilciliğimiz tarafından ‘Yerli Üret Yerli Tüket Toplumsal Farkındalık Seferberliği’ kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bir program düzenlendi.

Stratejik Düşünce Topluluğu ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğe Analitik Düşünce Topluluğu, Lisan-ı Hal Topluluğu ve Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu da destek verdi. İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde yapılan program Derneğimiz tarafından hazırlanan sinevizyon gösterileri ile başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapmak üzere MSMB Kütahya İl Temsilcisi Nevzat Avcu kürsüye çıktı.

Nevzat Avcu yaptığı konuşmada, “Yerli Üret Yerli Tüket toplumsal farkındalık seferberliği, üretim ve tüketimde yerlileşme bilincini artırma çalışmasıdır. Topyekün bir toplumsal kalkınma hamlesi ve ülkemiz için bir varoluş mücadelesidir. Ortak akıl ile ortak platformlar oluşturarak, ortak bir hedefe yönelme gayretidir.Gündelik boykot ve geçici heyecanlar yerine kalıcı katkılar sağlayacak sürdürebilir bir bilinçlenme hamlesidir” dedi.

Piromet Pirometalurji Malzemeleri Refrakter Makine İmalat San ve Tic A.Ş. adına konuşma yapan Mehmet Fatih Selçuk ise yerli üretimin önemine değinerek Türkiye genelinde yerli üretim örneklerinin umut verici olduğunu belirtti.

Simav’da üretimlerini gerçekleştirerek dünya pazarına sunan Kazcıoğlu Otomotiv San ve Tic Ltd Şti adına konuşmaları yapan İzzet Muştu ise 1942 yılından bugüne geçen süre içerisinde gelen kuşağın makine parkını ve üretimlerini teknolojinin gelişimiyle geliştirdiğini ve Simav İlçesinden dünya pazarına yerli malları sunduklarını belirtti. Muştu, Otomotiv sektörüne yönelik rekorlu basınç hava, yağ, yakıt hortum ve boru imalatına başlayıp üretimine devam ederken 2012 yılında soğuk dövme tesisini faaliyete geçirdiklerini ve şu anda 12000 m2 si kapalı olmak üzere toplamda 20000 m2 kapalı alan üzerinde 280 çalışanı ile üretimine devam ettiklerini söyledi.

Enel Enerji Elektronik San ve Tic A.Ş. adına konuşmalarını yapan Tuğba Genç ve Özge Gök ise Dünyada 60’dan fazla ülkede oluşturduğu satış ve servis ağı ile yalnızca sektörün değil yeniliklerin ve başarının öncüsü olduklarını, yerli ve akıllı teknolojik üretim anlayışıyla kesintisiz güç kaynakları alanında uluslararası pazarın dünya devleri ile çözüm ortaklığı yaptıklarını belirtti. Ar-ge ve müşteri odaklı çalışmaları ile hizmet ettiklerini söyleyen Özge Gök, Kesintisiz güç kaynağı, regülatör, hibrit ups, solar invertör ve ihtiyaca göre yapılan özel üretimler ile temiz ve kesintisiz bir enerji için üretimlerine devam ettiklerini söyledi.

Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu adına konuşma yapan Rıdvan Kuzlu ise 2009 yılında kurdukları topluluğunun hedefinin tamamen yerli bir otomobil üretmek olduğunu belirtti. Bu noktada Tübitak’ın belirlediği çerçeveler içinde yerli motor ve yerli mekanik ve elektronik aksamlarda ilerleme kaydettiklerini, maliyeti düşük, çevreci , tasarımı beğenilen bir araç ortaya koyduklarını söyledi. Rıdvan Kuzlu sponsorluk çalışmalarının da sürdüğünü yeni bulunacak sponsorlar ile çalışmalarını daha ileriye götüreceklerini bildirdi.

Öğrenci Toplulukları adına konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Fatih Kırışık ise böyle bir farkındalık programının gerçekleştirildiği için duyduğu memnuniyeti belirterek, yerli üretime destek olunmasını, tüketici bireylerin de yerli tüketerek destek olması gerekliliğini söyledi.

Program sonunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Remzi Gören’e ve katılımcı firmalara plaket ve adlarına dikilmiş fidanların sertifikası takdim edildi.

Mühendishane, Türkiye genelinde toplamda 16 ilde dersbaşı yaparak 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına “Merhaba” dedi

Mimar Sinan Mühendisler Birliğinin gözbebeği projelerinden bir tanesi olan Mühendishane projesi her geçen yıl kapsamını daha da genişleterek yoluna devam ediyor. Derneğimizin öğrencilere yönelik eğitim, kurs, seminer vb. gibi konularda ortak hareket edebilmek adına Kredi Yurtlar Kurumu ile protokol imzalamasının ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde yüzlerce öğrenci Mühendishane ile tanışma olanağı buldu.
Kredi Yurtlar Kurumu ile birlikte yürütülen Mühendishane eğitim programı Adana, Ankara, Gaziantep, İzmir, Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Konya illerinde, mülakatlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin dersbaşı yapmasıyla birlikte eğitim öğretim dönemine merhaba demiş oldu.
Kredi Yurtlar Kurumuyla ortak yürütülen Mühendishane projesi dışında Derneğimizin kendi imkânlarını seferber ederek 4 yıldır yürütmeye çalıştığı eğitim programları ise İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Karabük, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Konya illerinde yoluna ara vermeden devam ediyor. Öğrencilerin lisans dönemi boyunca okul hayatı dışındaki kariyerlerini tamamlamalarına olanak sağlayan ücretsiz bir eğitim programı olan Mühendishane, nitelikli ders programlarıyla öğrencilerin kariyerlerini doğru bir şekilde geliştirebilmesi yönünde zengin bir ayrıcalık olarak öne çıkıyor.

MİMAR VE MÜHENDİS KOCA SİNAN ANMA ETKİNLİKLERİ

Mimar Sinan vefat yıldönümünde etkinliklerle anılıyor

Kayseri’den İstanbul’a, Mekke’den Vişegrad’a kadar birçok şehirde inşa ettiği eserleriyle dünyayı güzelleştiren büyük usta mimar ve mühendis Koca Sinan vefatının 429. Yıldönümü vesilesiyle bir dizi etkinlikle yad ediyoruz.

Mimar Sinan Mühendisler Birliği olarak Tüm Türkiye’de 35 Şehir 62 Üniversitede Şube ve Temsilciliklerimizle büyük ustayı hayırla anıyoruz.  

İşte Büyük Usta’yı yad edeceğimiz programlarımız:

İSTANBUL ŞUBESİ

Programlar:

8 Nisan 2017 Cumartesi Kabri Başında Anma: Kayıt Gerekmez, Herkese Açıktır.

Saat 10.00’da Koca Sinan’ın Süleymaniye Camii yanındaki kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve  dualarla yad edilecektir.

Saat 10.30’da Kabir programının ardından İnşaat Mühendisi ve Mimar Salih Özdemir’in rehberliğinde Süleymaniye Camii teknik gezisi yapılacaktır.

9 Nisan 2017 Pazar Kahvaltı Programı: Lütfen aşağıdaki linki kullanarak kayıt olunuz.

Her ayın ikinci Pazar günü MSMB İstanbul Şubemiz tarafından mutad olarak düzenlenen kahvaltı programımızda bu ay “Mimar ve Mühendis olarak Koca Sinan” işlenecektir. Mimar Sinan ve eserleri üzerine çalışmaları olan FSM Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suphi Saatçi “Sinan Yazmaları” konusunda katılımcılara hitap edecek.

Katılım için lütfen kayıt olunuz: http://bit.ly/MS_Anma_kahvalti

İrtibat: gencmsmbistanbul@msmb.org.tr

9 Nisan 2017 Pazar Mihrimah Sultan Camii’nde Mevlid – i Şerif: Kayıt Gerekmez, Herkese Açıktır.

Öğle Namazını müteakiben Mimar ve Mühendis Koca Sinan adına Mihrimah Sultan Camii’nde Mevlid – i Şerif okutulacaktır.

“Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ / TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İSTANBUL 12.04.2017 10,00 KONFERANS SALONU
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 18.04.2017 12,00 SİNEMA SALONU
SEBAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 18.04.2017 16,00 S2 KONFERANS SALONU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL 19.04.2017 13,00 KONFERANS SALONU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İSTANBUL 20.04.2017 10,30 KONFERANS SALONU
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 25.04.2017 16,00 A101 No’lu Derslik
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / UÇAK UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL 27.04.2017 11,30 TAV KONFERANS SALONU

ANKARA ŞUBESİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / 15 TEMMUZ BİNASI ANKARA 19.04.2017 14,00 SİNEMA SALONU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ / GÖLBAŞI KAMPÜSÜ / BİLGİSAYAR MÜH. ANKARA 20.04.2017 12,15 KONFERANS SALONU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA 26.04.2017 13,30 15 TEMMUZ ŞEHİT MUSTAFA AVCU SALONU

 

ADANA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ADIYAMAN 12.04.2017 9,15 KONFERANS SALONU
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ADIYAMAN 12.04.2017 10,15 KONFERANS SALONU
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN 19.04.2017 20,30 GENÇLİK MEYDANI

AFYONKARAHİSAR TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

AFYONKOCATEPE ÜNİVERSİTESİ / MÜH. FAKÜLTESİ AFYONKARAHİSAR 25.04.2017 16,00 KONFERANS SALONU
AFYONKOCATEPE ÜNİVERSİTESİ/ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AFYONKARAHİSAR 27.04.2017 16,00 KONFERANS SALONU

BALIKESİR TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAKÜLTESİ BALIKESİR 27.04.2017 14,00 AMFİ

LECİK TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ İDARİ BİL. FAKÜLTESİ BİLECİK 11.04.2017 13,30 KONFERANS SALONU

 

BOLU TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Yer :

23.04.2017 Bolu Öğretmenevinde  Kahvaltı ile başlayacak program akabinde belgesel gösterimi yapılacaktır. Program bitiminde hava şartları göz önüne alınarak GÖLCÜK turu yapılacaktır.

 

BURSA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / YILDIRIM YERLEŞKESİ BURSA 25.04.2017 13,00 KIRMIZI SALON
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BURSA 26.04.2017 13,00  KONFERANS SALONU

 

ÇANAKKALE TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

18 MART ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇANAKKALE 20.04.2017 15,00 TURGUT ÖZAL AMFİSİ

 

ÇANKIRI TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANKIRI 20.04.2017 10,30 G BLOK KONFERANS SALONU

 

ERZİNCAN TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ ERZİNCAN 14.04.2017 10,00 MAVİ SALON

 

ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 03.04.2017 13,30 MERKEZ DERSLİKLER KONFERANS SALONU
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 04.04.2017 13,30 REKTÖRLÜK BİNASI MAVİ SALON

 

ESKİŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / Bademlik Yerleşkesi / Sanat Ve Tasarım Fakültesi ESKİŞEHİR 24.04.2017 12,00 KONFERANS SALONU
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / Meşelik Yerleşkesi / Mühendislik Fakültesi ESKİŞEHİR 25.04.2017 12,00 SUAT MİRZA SALONU

 

GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP Teyit Bekleniyor
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP Teyit Bekleniyor

 

HATAY TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HATAY 14.04.2017 15,00 KONFERANS SALONU
PAYAS KALESİ HATAY 29.04.2017 11,00 TOPLANTI SALONU
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY Teyit Bekleniyor

 

IĞDIR TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT KAKÜLTESİ IĞDIR 25.04.2017 14,00 KONFERANS SALONU


ISPARTA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ISPARTA 19.04.2017 16,00 E-8 KONFERANS SALONU

 

22 Nisan 2017 Pazar Mimar Sinan Camii’nde Mevlid – i Şerif: Kayıt Gerekmez, Herkese Açıktır.

Öğle Namazını müteakiben Mimar ve Mühendis Koca Sinan adına Mimar Sinan Camii’nde Mevlid – i Şerif okutulacaktır. Program akabinde katılımcılara helva ikram edilecektir.

 

İZMİR TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ İZMİR 27.04.2017 11,15 KONFERANS SALONU 


KAHRAMANMARAŞ TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ 25.04.2017

 

KARABÜK TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi KARABÜK / Safranbolu 22.04.2017 20.00 KONFERANS SALONU

 

KARAMAN TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN 27.04.2017 15,30 KONFERANS SALONU

 

KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAYSERİ 05.04.2017 14,30 KONFERANS SALONU
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / HARİTA MÜH. BÖL. KAYSERİ 12.04.2017 14,30 KONFERANS SALONU
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ 21.04.2017 14,30 KONFERANS SALONU
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ Teyit Bekleniyor

 

 Not : 19.04.2017 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliği ile düzenlenen Mimar Sinan “Mimarideki Osmanlı Mührü” Konulu seminer verilecektir. Katılım ücretsizdir kayıt gerekmez. Seminer Öncesi Belgesel gösterimi yapılacaktır.

Konuşmacı      : Araştırmacı Yazar Yavuz Bahadıroğlu
Saat                 : 20:00
Yer                  : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü – Kültür Merkezi

KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE Teyit Bekleniyor

 

KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ 27.04.2017 20,30 KYK ALİ FUAT CEBESOY YURDU

 

KONYA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

KARATAY TiCARET ODASI ÜNİVERSİTESİ KONYA 12.04.2017 13,30 KONFERANS SALONU
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KONYA 26.04.2017 14,00 KONFERANS SALONU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONYA 27.04.2017 12,30 HALİL CİN SALONU
GSB GENÇLİK AKADEMİSİ KONYA 28.04.2017 20,30 KONFERANS SALONU

 

KÜTAHYA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA 28.04.2017 14.00 GERMİYANOĞLU YAKUP BEY SALONU

 

MALATYA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA 05.04.2017

 

MANİSA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA Teyit Bekleniyor

 

NEVŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR 26.04.2017 14,00 MUSTAFA HAYRİ EFENDİ SALONU
HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ / GÜLŞEHİR MYO NEVŞEHİR 27.04.2017 15,00 KONFERANS SALONU

 

OSMANİYE TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE Teyit Bekleniyor

 

SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAKARYA 12.04.2017 16,00 KONFERANS SALONU

 

SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 27.04.2017 14,00 AKM PEMBE SALON

 

ŞANLIURFA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA 05.04.2017

 

YALOVA TEMSİLCİLİĞİ

Bir Medeniyet İnşası – Osmanlı’da Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi” Belgeseli Gösterimi Yapılacak Üniversiteler:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YALOVA 27.04.2017 12,15 C BLOK KONFERANS SALONU

MİMAR KOCA SİNAN

Kayseri’den İstanbul’a, Mekke’den Vişegrad’a kadar birçok yerde inşa etmiş olduğu muhteşem eserleriyle hâlâ bizlere seslenmekte olan yüz yaşını devirmiş büyük usta, yani Koca Sinan mütevazı bir ailenin çocuğu olarak küçük bir kasabada; Ağırnas’ta gelir dünyaya. Bu gelişin tarihi tam olarak bilinmez ama gelen kişinin Türk–İslam Mimarlık ve Yapı Sanatı’nda olağanüstü bir devrim gerçekleştirdiği yadsınamaz bir gerçektir.

Yeryüzünde hiçbir mimara nasip olmayacak sayıda eser üretebilmiş, mesleğine çok büyük bir aşk ve sevgiyle bakabilmiş, yaptığı bütün işlerde sadece geleneğe bağlı kalmakla yetinmeyip devamlı yenilik peşinde koşabilmiş, hiçbir zaman tekrara düşmeyerek kendini bile taklit etme yolunu seçmemiş ve mimarbaşılık yaptığı dönemde “Fakir ve Değersiz Kul, Saray Özel Mimarlarının Başı” anlamına gelen “El Fâkir-ul Hakir, Ser Mimaran-ı Hassa” imzasını kullanabilmiş mütevazı bir ustadan bahsediyoruz. O usta ki Osmanlı Devleti’nin 3 kıtada hüküm sürdüğü önemli bir zaman diliminde, tam 50 yıl boyunca (1538–1588) üç büyük Osmanlı Padişah’ına (Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat) başarıyla mimarbaşılık yapmış, hepsi birbirinden değerli tam 477 adet eser üretmiştir. Hassa Mimarları Ocağı’nın en verimli olduğu bu dönemde halkın ve devletin ihtiyaç duyduğu birçok dini yapı, saray, köşk, yol ve su tesislerinin yapımı gerçekleştirilmiştir.

Tarih kaynakları, Kudüs’te bulunan Hz. Süleyman Mabedi’nden daha muhteşem bir eser ortaya koymak isteyen Doğu Roma İmparatoru Justinianos’un 565 yılında Ayasofya’nın açılışında “Ey Süleyman, seni geçtim!” diyerek gerçekleştirdiğini belirtir. Ve bu tarihten itibaren artık yeryüzündeki en ihtişamlı yapı da Ayasofya olur. Hiçbir milletin bu denli muhteşem bir yapı ortaya koyamayacağının söylentileri de ortalarda dolanır durur, ta ki Sinan Usta iş başına gelinceye kadar. Çünkü mimarlık ve yapı sanatına farklı bir açıyla bakabilen Osmanlı’nın bu yeni ustası, sanatında yepyeni söylemler geliştirmeyi başarabilen birisidir. Sinan Usta, kendisinin “çıraklık eserim” dediği ve ilk eserlerinden de bir tanesi olan Şehzade Mehmet Külliyesi ile Türk-İslam Mimarlık ve Yapı Sanatı’nda büyük bir yenilik hareketini başlatacağının sinyallerini verebilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet için yaptırmış olduğu bu yapılar topluluğu ile “külliye” anlayışı farklı bir boyut kazanmış ve bir sonraki adım olan Süleymaniye için büyük bir güven kaynağı oluşturmuştur. Ve gün geldiğinde İstanbul’un bir başka önemli tepesine, bütün yabancı ülkelerin elçiliklerinin bulunduğu Galata’nın tam karşısına olağanüstü bir estetik ve işlevsellik katılarak Süleymaniye Külliyesi inşa edilmiştir. Dini yapı olarak caminin merkez alındığı ve etrafına da önemli büyüklüklerde aşevi, hastane, medrese, hamam gibi toplumun temel gereksinimlerinin karşılanacağı yapılar yerleştirilen bu külliye, zamanın İstanbul nüfusu düşünüldüğünde insanlar için adeta yeni bir şehir oluşturulduğunun en büyük ispatıdır. Külliye içerisinde yer alanSüleymaniye Camii ise strüktür ve mimari özellikleri bakımındanAyasofya ile kafa tutuşacak derecede bir ihtişama sahiptir. Estetik, işlevsellik ve modern yapım tekniklerinin uygun bir şekilde bir araya getirilme başarısının gösterildiği bu cami sayesinde artık Türk-İslam Mimarlık ve Yapı Sanatı’nın da övünülecek muhteşem bir eseri ortaya çıkmıştır. Ve kaderin cilvesine bakın ki Ayasofya’nın açılışında “Seni geçtim Süleyman” diye bağıran Doğu Roma İmparatoru Justinianos’u, bir başka Süleyman, yani Kanuni Sultan Süleyman, mimarbaşısına yaptırmış olduğu Süleymaniye Külliyesi ile yenebilmiş ve Ayasofya’nın o eski inanılmaz cazibesini yerle bir etme başarısını gösterebilmiştir.

Tüm bunlar devam ederken Sinan yine yerinde durmamış ve devletin her köşesine bir eser bırakma çabasına düşmüştür. İstanbul’da baş gösteren müthiş su sıkıntısı karşısında çaresiz duruma düşen padişah en sonunda yine Sinan’a gelip sorunun çözümünü istemiştir. Mimarbaşı ise kendinden emin olarak işe koyulmuş, inanılması güç bir zaman dilimi aralığında inanılması güç mühendislik çalışmaları yaparak Kırkçeşme Su Tesisleri’nin yapımını tamamlamış ve yaklaşık 55 km. boyunca su kemerleriyle taşıttığı suyu İstanbul’a, Osmanlı halkının hizmetine getirmiştir. Hakkında çıkartılan dedikodulara ve “Bu Mimarbaşı bu işin altından kalkamaz, bu iş çok çok zor, fuzuli gayret içinde, buraya bu kadar fazla para harcanamaz.” gibi engellemelere rağmen asla çabasından vazgeçmemiş, mimar ve mühendis kimliğinin gereği elinden cetvelle pergeli hiçbir zaman düşürmemiştir. Güzel yaradan da bu güzel kulunun takdire şayan çabalarını görmüş ve hiçbir zaman onu mahcup etmemiştir. Sinan ise ölümünden kısa bir süre önce arkadaşı Sai Mustafa Çelebi’ye yazdırmış olduğu hayat hikayesi Tezkiretü-l Bünyan’ında, yaradanına; “Hz. Adem’in vücudunu pergelsiz ve cetvelsiz bina eden Allah’a hamdediyorum” diyerek dua ettiğini belirtmiştir.

Derken günler birbirini kovalamış ve zaten usta bir yüreğe sahip bu zarif insan mesleğinde de ustalaşmış, Edirne’ye inşa ettiği Selimiye Külliyesi içerisinde yer alan Selimiye Camii ile de artık mesleğinin doruk noktasına ulaşmıştır. Ayasofya ve Süleymaniye Camii ile mekân bütünlüğü açısından çok fazla benzerlik göstermeyen bu cami birçok yönüyle önemli özellikler taşımaktadır. Caminin yapımı bittiğinde yaklaşık 84 yaşında olan Sinan, Tezkiretü-l Bünyan’da; “Bu değersiz kul öyle bir yüksek cami plânı çizdi ki; Edirne içinde halkın seyranı olmaya lâyıktır.”demiş ve “4 minaresi kubbenin dört yanında yer almıştır, hepsi de 3’er şerefelidir. Ve üçer yollu olan iki minarenin yolları başka başka tasarlanmıştır. Eskiden bina olunan Üç Şerefeli Cami’nin üç yollu minaresi bir kule gibidir, gayet kalındır. Amma bunun minareleri hem nazik, hem üçer yolludur. Bunu yapmaktaki güçlüğü ancak akıl sahibi olanlar anlar.” diyerek devam etmiştir. Sekizgen bir plana oturtulan bu cami hakikaten de diğerlerine hiç benzemeyen ve taşıdığı strüktürel özellikleri bakımından kendisinden iyice söz ettirecek gibidir.

Zamanın kısıtlı şartlarına göre bu denli muhteşem eserler bırakma başarısını gösterebilmiş Sinan Usta her yerde ün kazanmış, takdirler toplamıştır. Oysaki o, kendisinden çok çok daha az eserler üretebilmiş Batılı sanatçılar gibi hiçbir zaman övünmemiş ve kendi özel hayatıyla ilgili küçük birkaç ayrıntı dışında hiçbir yerde bilgi vermemiştir. Sinan Usta’nın tek bir isteği vardır sadece, onu da kendisi şöyle dile getirmiştir; “Dünya durdukça eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak onlara insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım, inşallah.”

Kayseri’nin küçük bir kasabasında mütevazı bir yaşamla başlayan dünya yaşantısında Osmanlı Devleti’nin en yüksek makamlarına kadar gelebilen bu güzel insanın kalemi de taşlar olmuş ve memleketin her yerine bu taşlardan muhteşem şiirler nakşetmiştir. Yüzyıllar boyunca bizlere ilham kaynağı olan bu şiirler için Büyük Yapı Sanatçısı Sinan Usta’ya bizler de teşekkür eder, onu çokça hayırlı dualarla andığımızı belirtiriz.