Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Değerli Üyelerimiz,

Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği’nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’na davetlisiniz. Olağanüstü Genel Kurul, 18.01.2015 günü saat 13:00’da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, No:112/19 Balgat/ANKARA adresinde gerçekleşecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01.02.2015 günü aynı yer ve saatte çoğunluk gözetmeksizin Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşecektir.

Teşriflerinizi beklerim.

İbrahim ÖZTÜRK

Başkan

Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği

Gündem:
Seçim
Genel Merkezin Taşınması
Tüzük Değişikliği
Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerin Seçilmesi
Dilek ve Temenniler
Kapanış